WWW.LEDWIFILIGHT.COM

  • จัดจำหน่ายโดย แอลอีดี โฮมสว่าง

  • 294 ถ.เพชรเกษม ซ.73/1 แขวงหนองค้างพลู
  • เขตหนองแขม กรุงเทพ ฯ 10160
  • โทร: 02-809-7015, แฟ็กซ์: 02-809-7016
  • มือถือ: 086-087-9205, 084-462-2747
  • Website: www.ledwifilight.com
  • E-Mail: wifiled@hotmail.com , ledhomeswang@hotmail.com
โคมไฟสปอร์ตไลท์ แอลอีดี ที่น่าสนใจ
LED SPOT LIGHT 10W.

LED SPOT LIGHT 10W.

ไฟสปอร์ตไลท์ 10 W. ไฟสำหรับสนามกีฬา ขนากเล็ก โรงงานอุตสาหกรรม
ขนาดเล็ก โกดังเก็บสินค้าขนาดเล็ก ลานจอดรถ ป้ายโฆษณา..

ราคา 220 บาท
รายละเอียดสินค้า
LED SPOT LIGHT 20W.

LED SPOT LIGHT 20W.

ไฟสปอร์ตไลท์ 20 W. ไฟสำหรับสนามกีฬา ขนากเล็ก โรงงานอุตสาหกรรม
ขนาดเล็ก โกดังเก็บสินค้าขนาดเล็ก ลานจอดรถ ป้ายโฆษณา

ราคา 390 บาท
รายละเอียดสินค้า
LED SPOT LIGHT 30W.

LED SPOT LIGHT 30W.

ไฟสปอร์ตไลท์ 30 W. ไฟสำหรับสนามกีฬา ขนากเล็ก โรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก โกดังเก็บสินค้าขนาดเล็ก ลานจอดรถ ป้ายโฆษณา

ราคา 580 บาท
รายละเอียดสินค้า
LED SPOT LIGHT 50W.

LED SPOT LIGHT 50W.

ไฟสปอร์ตไลท์ 50 W. ไฟสำหรับสนามกีฬา ขนากเล็ก โรงงานอุตสาหกรรม โกดังเก็บสินค้า ลานจอดรถ ป้ายโฆษณา

ราคา 660 บาท
รายละเอียดสินค้า
LED SPOT LIGHT 80W.

LED SPOT LIGHT 80W.

ไฟสปอร์ตไลท์ 80 W. ไฟสำหรับสนามกีฬาขนาดเล็ก โรงงานอุตสาหกรรม โกดังเก็บสินค้า ลานจอดรถ ป้ายโฆษณา

ราคา 2,300 บาท
รายละเอียดสินค้า
LED SPOT LIGHT 100W.

LED SPOT LIGHT 100W.

ไฟสปอร์ตไลท์ 100 W. ไฟสำหรับสนามกีฬาขนาดกลาง โรงงานอุตสาหกรรม โกดังเก็บสินค้า ลานจอดรถ ป้ายโฆษณา

ราคา 1,200 บาท
รายละเอียดสินค้า
LED SPOT LIGHT 150W.

LED SPOT LIGHT 150W.

ไฟสปอร์ตไลท์ 150 W. ไฟสำหรับสนามกีฬา โรงงานอุตสาหกรรม โกดังเก็บสินค้า ลานจอดรถ ป้ายโฆษณา

ราคา 2,400 บาท
รายละเอียดสินค้า
LED SPOT LIGHT 200W.

LED SPOT LIGHT 200W.

ไฟสปอร์ตไลท์ 200 W. ไฟสำหรับสนามกีฬา โรงงานอุตสาหกรรม โกดังเก็บสินค้า ลานจอดรถ

ราคา 2,900 บาท
รายละเอียดสินค้า
LED SPOT LIGHT 250W.

LED SPOT LIGHT 250W.

ไฟสปอร์ตไลท์ LED 260W.ให้ความสว่างเกินความบรรยายสว่างมาก เหมาะกับงานที่เน้นความสว่าเป็นพิเศษ เช่นสนามกีฬา หรือไซน์งานขนาดใหญ่เป็นต้น

ราคา 3,500 บาท
รายละเอียดสินค้า
LED SPOT LIGHT 300W.

LED SPOT LIGHT 300W.

ไฟสปอร์ตไลท์ LED 300W.ให้ความสว่างเกินความบรรยายสว่างมาก เหมาะกับงานที่เน้นความสว่าเป็นพิเศษ เช่นสนามกีฬา หรือไซน์งานขนาดใหญ่เป็นต้น

ราคา 3,900 บาท
รายละเอียดสินค้า
LED SPOT LIGHT 400W.

LED SPOT LIGHT 400W.

ไฟสปอร์ตไลท์ LED 400W.ให้ความสว่างเกินความบรรยายสว่างมาก เหมาะกับงานที่เน้นความสว่าเป็นพิเศษ เช่นสนามกีฬา หรือไซน์งานขนาดใหญ่เป็นต้น

ราคา 7,800 บาท
รายละเอียดสินค้า
SPOT LIGHT FL-30W

SPOT LIGHT FL-30W

ไฟสปอร์ตไลท์ LED ( MEAN WELL )สำหรับงานส่องป้าย5x5 เมตร สนามกีฬาขนาดเล็ก ห้องโถง โกดังเก็บของขนาด 5x5เมตร

ราคา 2,200 บาท
รายละเอียดสินค้า
SPOT LIGHT FL-50W

SPOT LIGHT FL-50W

ไฟสปอร์ตไลท์ LED ( MEAN WELL )สำหรับงานส่องป้าย6x6 เมตร สนามกีฬาขนาดเล็ก ห้องโถง โกดังเก็บของขนาด 8x6เมตร

ราคา 2,800 บาท
รายละเอียดสินค้า
SPOT LIGHT FL-100W

SPOT LIGHT FL-100W

ไฟสปอร์ตไลท์ LED ( MEAN WELL )สำหรับงานส่องป้าย8x6 เมตร สนามกีฬาขนาดเล็ก ห้องโถง โกดังเก็บของขนาด 10x10เมตร

ราคา 4,900 บาท
รายละเอียดสินค้า
SPOT LIGHT FG-100W

SPOT LIGHT FG-100W

ไฟสปอร์ตไลท์ LED ( MEAN WELL ) ใช้สำหรับปั๊มน้ำมันหรือปั๊มแกส

ราคา 6,500 บาท
รายละเอียดสินค้า
SPORT LIGHT 10W(ไฟฉุกเฉิน DC12V)

SPORT LIGHT 10W(ไฟฉุกเฉิน DC12V)

ไฟสปอร์ตไลท์ LED ไฟฉุกเฉิน สามารถชาร์จกับแบตเตอรี่รถยนต์ได้ ใช้ไฟ DC 12V.

ราคา 1,500 บาท
รายละเอียดสินค้า
LED SPOT LIGHT 30X1W.

LED SPOT LIGHT 30X1W.

ไฟสปอร์ตไลท์ LED รุ่น30x1W. เหมาะกับงานต้องการส่องจุดใดจุดหนึ่ง หรือพื้นที่หน้าแคบและยาว เพราะลำแสงส่องได้ไกลกว่าไฟรุ่นปกติ

ราคา 1,100 บาท
รายละเอียดสินค้า
LED SPOT LIGHT 50X1W.

LED SPOT LIGHT 50X1W.

ไฟสปอร์ตไลท์ LED รุ่น50x1W. เหมาะกับงานต้องการส่องจุดใดจุดหนึ่ง หรือพื้นที่หน้าแคบและยาว เพราะลำแสงส่องได้ไกลกว่าไฟรุ่นปกติ

ราคา 1,900 บาท
รายละเอียดสินค้า
LED SPOT LIGHT 300W (SP2)

LED SPOT LIGHT 300W (SP2)

ไฟสปอร์ตไลท์ LED 300W.ให้ความสว่างเกินความบรรยายสว่างมาก เหมาะกับงานที่เน้นความสว่าเป็นพิเศษ เช่นสนามกีฬา หรือไซน์งานขนาดใหญ่เป็นต้น

ราคา 10,000 บาท
รายละเอียดสินค้า
LED SPOT LIGHT 500W (SP2)

LED SPOT LIGHT 500W (SP2)

ไฟสปอร์ตไลท์ LED 500W.ให้ความสว่างเกินความบรรยายสว่างมาก เหมาะกับงานที่เน้นความสว่าเป็นพิเศษ เช่นสนามกีฬา หรือไซน์งานขนาดใหญ่เป็นต้น

ราคา 45,000 บาท
รายละเอียดสินค้า
LED SPOT LIGHT 1000W (SP2)

LED SPOT LIGHT 1000W (SP2)

ไฟสปอร์ตไลท์ LED 1000W.ให้ความสว่างเกินความบรรยายสว่างมาก เหมาะกับงานที่เน้นความสว่าเป็นพิเศษ เช่นสนามกีฬา หรือไซน์งานขนาดใหญ่เป็นต้น

ราคา 77,000 บาท
รายละเอียดสินค้า
LED SPOT LIGHT 300W (SP3)

LED SPOT LIGHT 300W (SP3)

ไฟสปอร์ตไลท์ LED 300W.ให้ความสว่างเกินความบรรยายสว่างมาก เหมาะกับงานที่เน้นความสว่าเป็นพิเศษ เช่นสนามกีฬา หรือไซน์งานขนาดใหญ่เป็นต้น

ราคา 14,000 บาท
รายละเอียดสินค้า
LED SPOT LIGHT 40W.

LED SPOT LIGHT 40W.

ไฟสปอร์ตไลท์ 40 W. ( MEAN WELL )ไฟสำหรับสนามกีฬา ขนากเล็ก โรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก โกดังเก็บสินค้าขนาดเล็ก ลานจอดรถ ป้ายโฆษณา

ราคา 3,500 บาท
รายละเอียดสินค้า
LED SPOT LIGHT 60W.

LED SPOT LIGHT 60W.

ไฟสปอร์ตไลท์ 60 W. ( MEAN WELL )ไฟสำหรับสนามกีฬา ขนากเล็ก โรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก โกดังเก็บสินค้าขนาดเล็ก ลานจอดรถ ป้ายโฆษณา

ราคา 4,500 บาท
รายละเอียดสินค้า
LED SPOT LIGHT 100W.

LED SPOT LIGHT 100W.

ไฟสปอร์ตไลท์ 100 W. ( MEAN WELL )ไฟสำหรับสนามกีฬาขนาดกลาง โรงงานอุตสาหกรรม โกดังเก็บสินค้า ลานจอดรถ ป้ายโฆษณา

ราคา 5,500 บาท
รายละเอียดสินค้า