WWW.LEDWIFILIGHT.COM

  • จัดจำหน่ายโดย แอลอีดี โฮมสว่าง

  • 294 ถ.เพชรเกษม ซ.73/1 แขวงหนองค้างพลู
  • เขตหนองแขม กรุงเทพ ฯ 10160
  • โทร: 02-809-7015, แฟ็กซ์: 02-809-7016
  • มือถือ: 086-087-9205, 084-462-2747
  • Website: www.ledwifilight.com
  • E-Mail: wifiled@hotmail.com , ledhomeswang@hotmail.com
ไฟเส้น LED
ไฟเส้น LED 3528 เปลือย
» LED Strip Light 3528 แบบเปลือย ความยาว 5 เมตรต่อ 1 ม้วน แต่ละเมตรจะมีซิปหลอดไฟ อยู่ 60 ซิปต่อ 1 เมตร ส่วนมากจะนำมาใช้กับงานซ่อนหลืบฝ้าที่มีช่องแคบๆ หรือตามราวทางเดิน บันได เป็นต้น
ราคา 300 บาท
รายละเอียดสินค้า
ไฟเส้น LED 3528 หุ้มซิลิโคลน
» LED Strip Light 3528 แบบหุ้มซิลิโคน ความยาว 5 เมตรต่อ 1 ม้วน แต่ละเมตรจะมีซิปหลอดไฟ อยู่ 60 ซิปต่อ 1 เมตร ส่วนมากจะนำมาใช้กับงานซ่อนหลืบฝ้าที่มีช่องแคบๆ หรือตามราวทางเดิน บันได เป็นต้น
ราคา 350 บาท
รายละเอียดสินค้า
ไฟเส้น LED 5050 เปลือย
» LED Strip Light 5050 แบบเปลือย ความยาว 5 เมตรต่อ 1 ม้วน แต่ละเมตรจะมีซิปหลอดไฟ อยู่ 60 ซิปต่อ 1 เมตร ส่วนมากจะนำมาใช้กับงานซ่อนหลืบฝ้าเพดานหลุม หรือตามตู้โชว์สินค้าตามห้างสรรพสินค้างต่างๆ ส่วนมาเราจะเห็นกันแพร่หลายตามตู้โชว์สินค้าในห้าง
ราคา 520 บาท
รายละเอียดสินค้า
ไฟเส้น 5050 หุ้มซิลิโคน
» LED Strip Light 5050 แบบหุ้มซิลิโคน ความยาว 5 เมตรต่อ 1 ม้วน แต่ละเมตรจะมีซิปหลอดไฟ อยู่ 60 ซิปต่อ 1 เมตร ส่วนมากจะนำมาใช้กับงานซ่อนหลืบฝ้าเพดานหลุม หรือตามตู้โชว์สินค้าตามห้างสรรพสินค้างต่างๆ ส่วนมาเราจะเห็นกันแพร่หลายตามตู้โชว์สินค้าในห้าง
ราคา 580 บาท
รายละเอียดสินค้า
ไฟเส้น LED 5050 RGB.
» LED Strip Light 5050RGB จะมีอยู่ 2 รุ่นด้วยกันคือรุ่นแบบเปลือย และรุ่นแบบหุ้มซิริโคน มีความยาว 5 เมตรต่อ 1 ม้วน แต่ละเมตรจะมีซิปหลอดไฟ อยู่ 60 ซิปต่อ 1 เมตร นำมาใช้กับงานซ่อนหลืบฝ้าเพดานหลุม หรือตามงานอีเวนต่างๆ ใช้ในการตกแต่งเป็นสีสัน
ราคา 650 บาท
รายละเอียดสินค้า
ไฟเส้น 5050 .AC220V.
» LED Strip Light 5050-220V. มีความยาว 100 เมตรต่อ 1 ม้วน แต่ละเมตรจะมีซิปหลอดไฟ อยู่ 60 ซิปต่อ 1 เมตร ส่วนมากจะนำมาใช้กับงานซ่อนหลืบฝ้าเพดานหลุม หรือตามงานอีเวนต่างๆ หรือตามขอบรั้วเป็นต้น
ราคา 7,000 บาท
รายละเอียดสินค้า
LED Strip Light 5630 เปลือย
» LED Strip Light 5630 แบบเปลือย ความยาว 5 เมตรต่อ 1 ม้วน แต่ละเมตรจะมีซิปหลอดไฟ อยู่ 60 ซิปต่อ 1 เมตร ใช้กับงานซ่อนหลืบฝ้าเพดานหลุม หรือตามตู้โชว์สินค้าตามห้างสรรพสินค้างต่างๆ ส่วนมาเราจะเห็นกันแพร่หลายตามตู้โชว์สินค้าในห้าง
ราคา 600 บาท
รายละเอียดสินค้า
LED Strip Light 5630 ซิลิโคน
» LED Strip Light 5630 แบบหุ้มซิลิโคน ความยาว 5 เมตรต่อ 1 ม้วน แต่ละเมตรจะมีซิปหลอดไฟ อยู่ 60 ซิปต่อ 1 เมตร ใช้กับงานซ่อนหลืบฝ้าเพดานหลุม หรือตามตู้โชว์สินค้าตามห้างสรรพสินค้างต่างๆ ส่วนมาเราจะเห็นกันแพร่หลายตามตู้โชว์สินค้าในห้าง
ราคา 620 บาท
รายละเอียดสินค้า
LED Strip Light 5630 Bar
» LED Bar 5630 มีความยาว 1 เมตรจะมีซิปหลอดไฟ อยู่ 60 ซิปต่อ 1 เมตร ส่วนมากจะนำมาใช้กับงานซ่อนหลืบฝ้าเพดานหลุม หรือตู้โชว์สินค้าเป็นต้น
ราคา 250 บาท
รายละเอียดสินค้า