WWW.LEDWIFILIGHT.COM

  • จัดจำหน่ายโดย แอลอีดี โฮมสว่าง

  • 294 ถ.เพชรเกษม ซ.73/1 แขวงหนองค้างพลู
  • เขตหนองแขม กรุงเทพ ฯ 10160
  • โทร: 02-809-7015, แฟ็กซ์: 02-809-7016
  • มือถือ: 086-087-9205, 084-462-2747
  • Website: www.ledwifilight.com
  • E-Mail: wifiled@hotmail.com , ledhomeswang@hotmail.com
LED High Bay Light
High Bay Light 30W
» LED High Bay Light เป็นชุดโคมไฟใช้สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม ห้างสรรพสินค้า โกดังเก็บสินค้า โรงอาหาร สนามกีฬาในร่มต่างๆ
ราคา 550 บาท
รายละเอียดสินค้า
High Bay Light 50W
» LED High Bay Light เป็นชุดโคมไฟใช้สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม ห้างสรรพสินค้า โกดังเก็บสินค้า โรงอาหาร สนามกีฬาในร่มต่างๆ
ราคา 750 บาท
รายละเอียดสินค้า
High Bay Light 80W
» LED High Bay Light เป็นชุดโคมไฟใช้สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม ห้างสรรพสินค้า โกดังเก็บสินค้า โรงอาหาร สนามกีฬาในร่มต่างๆ
ราคา 950 บาท
รายละเอียดสินค้า
High Bay 150W (smd)
» LED High Bay Light เป็นชุดโคมไฟใช้สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม ห้างสรรพสินค้า โกดังเก็บสินค้า โรงอาหาร สนามกีฬาในร่มต่างๆ
ราคา 4,500 บาท
รายละเอียดสินค้า
High Bay 180W (smd)
» LED High Bay Light เป็นชุดโคมไฟใช้สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม ห้างสรรพสินค้า โกดังเก็บสินค้า โรงอาหาร สนามกีฬาในร่มต่างๆ
ราคา 4,900 บาท
รายละเอียดสินค้า
High Bay 250W (smd)
» LED High Bay Light เป็นชุดโคมไฟใช้สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม ห้างสรรพสินค้า โกดังเก็บสินค้า โรงอาหาร สนามกีฬาในร่มต่างๆ
ราคา 5,900 บาท
รายละเอียดสินค้า
High Bay UFO 100W
» LED High Bay Light เป็นชุดโคมไฟใช้สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม ห้างสรรพสินค้า โกดังเก็บสินค้า โรงอาหาร สนามกีฬาในร่มต่างๆ
ราคา 3,800 บาท
รายละเอียดสินค้า
High Bay UFO 150W
» LED High Bay Light เป็นชุดโคมไฟใช้สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม ห้างสรรพสินค้า โกดังเก็บสินค้า โรงอาหาร สนามกีฬาในร่มต่างๆ
ราคา 4,500 บาท
รายละเอียดสินค้า
High Bay UFO 200W
» LED High Bay Light เป็นชุดโคมไฟใช้สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม ห้างสรรพสินค้า โกดังเก็บสินค้า โรงอาหาร สนามกีฬาในร่มต่างๆ
ราคา 5,500 บาท
รายละเอียดสินค้า
High Bay Light 100W
» LED High Bay Light เป็นชุดโคมไฟใช้สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม ห้างสรรพสินค้า โกดังเก็บสินค้า โรงอาหาร สนามกีฬาในร่มต่างๆ
ราคา 1,300 บาท
รายละเอียดสินค้า
High Bay Light 150W
» LED High Bay Light เป็นชุดโคมไฟใช้สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม ห้างสรรพสินค้า โกดังเก็บสินค้า โรงอาหาร สนามกีฬาในร่มต่างๆ
ราคา 2,800 บาท
รายละเอียดสินค้า
High Bay Light 200W
» LED High Bay Light เป็นชุดโคมไฟใช้สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม ห้างสรรพสินค้า โกดังเก็บสินค้า โรงอาหาร สนามกีฬาในร่มต่างๆ
ราคา 3,500 บาท
รายละเอียดสินค้า
High Bay Light-2 100W
» LED High Bay Light เป็นชุดโคมไฟใช้สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม ห้างสรรพสินค้า โกดังเก็บสินค้า โรงอาหาร สนามกีฬาในร่มต่างๆ
ราคา 11,000 บาท
รายละเอียดสินค้า
High Bay Light-2 150W
» LED High Bay Light เป็นชุดโคมไฟใช้สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม ห้างสรรพสินค้า โกดังเก็บสินค้า โรงอาหาร สนามกีฬาในร่มต่างๆ
ราคา 13,000 บาท
รายละเอียดสินค้า
High Bay Light-2 200W
» LED High Bay Light เป็นชุดโคมไฟใช้สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม ห้างสรรพสินค้า โกดังเก็บสินค้า โรงอาหาร สนามกีฬาในร่มต่างๆ
ราคา 15,000 บาท
รายละเอียดสินค้า
High Bay Light-2 250W
» LED High Bay Light เป็นชุดโคมไฟใช้สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม ห้างสรรพสินค้า โกดังเก็บสินค้า โรงอาหาร สนามกีฬาในร่มต่างๆ
ราคา 18,000 บาท
รายละเอียดสินค้า
High Bay Light-2 300W
» LED High Bay Light เป็นชุดโคมไฟใช้สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม ห้างสรรพสินค้า โกดังเก็บสินค้า โรงอาหาร สนามกีฬาในร่มต่างๆ
ราคา 25,000 บาท
รายละเอียดสินค้า
High Bay Light-2 400W
» LED High Bay Light เป็นชุดโคมไฟใช้สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม ห้างสรรพสินค้า โกดังเก็บสินค้า โรงอาหาร สนามกีฬาในร่มต่างๆ
ราคา 32,000 บาท
รายละเอียดสินค้า
High Bay Light-2 500W
» LED High Bay Light เป็นชุดโคมไฟใช้สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม ห้างสรรพสินค้า โกดังเก็บสินค้า โรงอาหาร สนามกีฬาในร่มต่างๆ
ราคา 38,000 บาท
รายละเอียดสินค้า