WWW.LEDWIFILIGHT.COM

  • จัดจำหน่ายโดย แอลอีดี โฮมสว่าง

  • 294 ถ.เพชรเกษม ซ.73/1 แขวงหนองค้างพลู
  • เขตหนองแขม กรุงเทพ ฯ 10160
  • โทร: 02-809-7015, แฟ็กซ์: 02-809-7016
  • มือถือ: 086-087-9205, 084-462-2747
  • Website: www.ledwifilight.com
  • E-Mail: wifiled@hotmail.com , ledhomeswang@hotmail.com
LED TUBE T8
Tube T8 60CM. 9W.
» มีสองแบบให้เลือก แบบหน้าใส/แบบหน้าขุ่น ติดตั้งง่าย ไตกแต่งห้างสรรพสินค้า โรงแรมโรงพยาบาล, ห้องประชุม ห้องจัดนิทรรศการ, บาร์, เต้นรำ, การโฆษณา, แสงและสถานที่ที่ให้แสงสว่างอื่นๆ
ราคา 120 บาท
รายละเอียดสินค้า
LED T8 120CM. 16W.
» มีสองแบบให้เลือก แบบหน้าใส/แบบหน้าขุ่น
ติดตั้งง่าย ไฟตกแต่งห้างสรรพสินค้า โรงแรมโรงพยาบาล,
ห้องประชุม ห้องจัดนิทรรศการ, บาร์, เต้นรำ, การโฆษณา,
แสงและสถานที่ที่ให้แสงสว่างอื่นๆ
ราคา 190 บาท
รายละเอียดสินค้า
LED T8 120CM. 18W.
» มีสองแบบให้เลือก แบบหน้าใส/แบบหน้าขุ่น
ติดตั้งง่าย ไฟตกแต่งห้างสรรพสินค้า โรงแรมโรงพยาบาล,
ห้องประชุม ห้องจัดนิทรรศการ, บาร์, เต้นรำ, การโฆษณา,
แสงและสถานที่ที่ให้แสงสว่างอื่นๆ
ราคา 150 บาท
รายละเอียดสินค้า
LED  T8 120CM. 20W.
» มีสองแบบให้เลือก แบบหน้าใส/แบบหน้าขุ่น
ติดตั้งง่าย ไฟตกแต่งห้างสรรพสินค้า โรงแรมโรงพยาบาล,
ห้องประชุม ห้องจัดนิทรรศการ, บาร์, เต้นรำ, การโฆษณา,
แสงและสถานที่ที่ให้แสงสว่างอื่นๆ
ราคา 250 บาท
รายละเอียดสินค้า