WWW.LEDWIFILIGHT.COM

  • จัดจำหน่ายโดย แอลอีดี โฮมสว่าง

  • 294 ถ.เพชรเกษม ซ.73/1 แขวงหนองค้างพลู
  • เขตหนองแขม กรุงเทพ ฯ 10160
  • โทร: 02-809-7015, แฟ็กซ์: 02-809-7016
  • มือถือ: 086-087-9205, 084-462-2747
  • Website: www.ledwifilight.com
  • E-Mail: wifiled@hotmail.com , ledhomeswang@hotmail.com
ฝังฝ้าดาวน์ไลท์ LED
ฝังฝ้า ดาวน์ไลท์ 1W.
» LED Down Light แบบหน้าใส เหมาะกับงานที่ต้องการลำแสงส่องจุดใดจุดหนึ่ง เช่นหน้าเคาเตอร์ ร้านโชว์สินค้า เพราะว่า LED Down Light รุ่นหน้าใสลำแสงจะไม่กระจายเหมือนรุ่นหน้าขุ่น ส่วนมากจะนำไปใช้เป็นการตกแต่งมากกว่า
ราคา 150 บาท
รายละเอียดสินค้า
ฝังฝ้า ดาวน์ไลท์ 3W.
» LED Down Light แบบหน้าใส เหมาะกับงานที่ต้องการลำแสงส่องจุดใดจุดหนึ่ง เช่นหน้าเคาเตอร์ ร้านโชว์สินค้า เพราะว่า LED Down Light รุ่นหน้าใสลำแสงจะไม่กระจายเหมือนรุ่นหน้าขุ่น ส่วนมากจะนำไปใช้เป็นการตกแต่งมากกว่า
ราคา 160 บาท
รายละเอียดสินค้า
ฝังฝ้า ดาวน์ไลท์ 7W.
» LED Down Light แบบหน้าใส เหมาะกับงานที่ต้องการลำแสงส่องจุดใดจุดหนึ่ง เช่นหน้าเคาเตอร์ ร้านโชว์สินค้า เพราะว่า LED Down Light รุ่นหน้าใสลำแสงจะไม่กระจายเหมือนรุ่นหน้าขุ่น ส่วนมากจะนำไปใช้เป็นการตกแต่งมากกว่า
ราคา 260 บาท
รายละเอียดสินค้า
ฝังฝ้า ดาวน์ไลท์ 12W.
» LED Down Light แบบหน้าใส เหมาะกับงานที่ต้องการลำแสงส่องจุดใดจุดหนึ่ง เช่นหน้าเคาเตอร์ ร้านโชว์สินค้า เพราะว่า LED Down Light รุ่นหน้าใสลำแสงจะไม่กระจายเหมือนรุ่นหน้าขุ่น ส่วนมากจะนำไปใช้เป็นการตกแต่งมากกว่า
ราคา 350 บาท
รายละเอียดสินค้า
ฝังฝ้า ดาวน์ไลท์ 18W.
» LED Down Light แบบหน้าใส เหมาะกับงานที่ต้องการลำแสงส่องจุดใดจุดหนึ่ง เช่นหน้าเคาเตอร์ ร้านโชว์สินค้า เพราะว่า LED Down Light รุ่นหน้าใสลำแสงจะไม่กระจายเหมือนรุ่นหน้าขุ่น ส่วนมากจะนำไปใช้เป็นการตกแต่งมากกว่า
ราคา 550 บาท
รายละเอียดสินค้า
ดาวน์ไลท์(เหลี่ยม) 1W.
» LED Down Light แบบหน้าใส เหมาะกับงานที่ต้องการลำแสงส่องจุดใดจุดหนึ่ง เช่นหน้าเคาเตอร์ ร้านโชว์สินค้า เพราะว่า LED Down Light รุ่นหน้าใสลำแสงจะไม่กระจายเหมือนรุ่นหน้าขุ่น ส่วนมากจะนำไปใช้เป็นการตกแต่งมากกว่า
ราคา 160 บาท
รายละเอียดสินค้า
ดาวน์ไลท์(เหลี่ยม) 3W.
» LED Down Light แบบหน้าใส ทรงหน้าเหลี่ยมเหมาะกับงานที่ต้องการลำแสงส่องจุดใดจุดหนึ่ง เช่นหน้าเคาเตอร์ ร้านโชว์สินค้า เพราะว่า LED Down Light รุ่นหน้าใสลำแสงจะไม่กระจายเหมือนรุ่นหน้าขุ่น ส่วนมากจะนำไปใช้เป็นการตกแต่งมากกว่า
ราคา 200 บาท
รายละเอียดสินค้า
ฝังฝ้า ดาวน์ไลท์(เหลี่ยม) 7W.
» LED Down Light แบบหน้าใส ทรงหน้าเหลี่ยมเหมาะกับงานที่ต้องการลำแสงส่องจุดใดจุดหนึ่ง เช่นหน้าเคาเตอร์ ร้านโชว์สินค้า เพราะว่า LED Down Light รุ่นหน้าใสลำแสงจะไม่กระจายเหมือนรุ่นหน้าขุ่น ส่วนมากจะนำไปใช้เป็นการตกแต่งมากกว่า
ราคา 350 บาท
รายละเอียดสินค้า
ฝังฝ้า ดาวน์ไลท์ หน้าขุ่น 7W.
» LED Down Light แบบหน้าขุ่น เหมาะกับภายในบ้าน หรือสำนักงานต่างๆ เพราะว่าแบบหน้าขุ่นลำแสงจะกระจายได้ 120° กระจายทั่วห้อง ดังนั้นสำหรับภายในบ้านแล้ว จึงยกให้เป็นตัวหน้าขุ่นไปเลยครับ
ราคา 300 บาท
รายละเอียดสินค้า
ดาวน์ไลท์ หน้าขุ่น 12W.
» LED Down Light แบบหน้าขุ่น เหมาะกับภายในบ้าน หรือสำนักงานต่างๆ เพราะว่าแบบหน้าขุ่นลำแสงจะกระจายได้ 120° กระจายทั่วห้อง ดังนั้นสำหรับภายในบ้านแล้ว จึงยกให้เป็นตัวหน้าขุ่นไปเลยครับ
ราคา 550 บาท
รายละเอียดสินค้า
ดาวน์ไลท์ หน้าขุ่น 18W.
» LED Down Light แบบหน้าขุ่น เหมาะกับภายในบ้าน หรือสำนักงานต่างๆ เพราะว่าแบบหน้าขุ่นลำแสงจะกระจายได้ 120° กระจายทั่วห้อง ดังนั้นสำหรับภายในบ้านแล้ว จึงยกให้เป็นตัวหน้าขุ่นไปเลยครับ
ราคา 650 บาท
รายละเอียดสินค้า
LED GE-1003-6W
» LED Down Light แบบหน้าใส เหมาะกับงานที่ต้องการลำแสงส่องจุดใดจุดหนึ่ง เช่นหน้าเคาเตอร์ ร้านโชว์สินค้า เพราะว่า LED Down Light รุ่นหน้าใสลำแสงจะไม่กระจายเหมือนรุ่นหน้าขุ่น ส่วนมากจะนำไปใช้เป็นการตกแต่งมากกว่า
ราคา 320 บาท
รายละเอียดสินค้า
LED GE-1003-8W
» LED Down Light แบบหน้าใส เหมาะกับงานที่ต้องการลำแสงส่องจุดใดจุดหนึ่ง เช่นหน้าเคาเตอร์ ร้านโชว์สินค้า เพราะว่า LED Down Light รุ่นหน้าใสลำแสงจะไม่กระจายเหมือนรุ่นหน้าขุ่น ส่วนมากจะนำไปใช้เป็นการตกแต่งมากกว่า
ราคา 370 บาท
รายละเอียดสินค้า
LED DownLight DL-6W
» LED Down Light แบบหน้าขุ่น เหมาะกับภายในบ้าน หรือสำนักงานต่างๆ เพราะว่าแบบหน้าขุ่นลำแสงจะกระจายได้ 120° กระจายทั่วห้อง ดังนั้นสำหรับภายในบ้านแล้ว จึงยกให้เป็นตัวหน้าขุ่นไปเลยครับ
ราคา 120 บาท
รายละเอียดสินค้า
LED DownLight DL-9W
» LED Down Light แบบหน้าขุ่น เหมาะกับภายในบ้าน หรือสำนักงานต่างๆ เพราะว่าแบบหน้าขุ่นลำแสงจะกระจายได้ 120° กระจายทั่วห้อง ดังนั้นสำหรับภายในบ้านแล้ว จึงยกให้เป็นตัวหน้าขุ่นไปเลยครับ
ราคา 180 บาท
รายละเอียดสินค้า
LED DownLight DL-12W
» LED Down Light แบบหน้าขุ่น เหมาะกับภายในบ้าน หรือสำนักงานต่างๆ เพราะว่าแบบหน้าขุ่นลำแสงจะกระจายได้ 120° กระจายทั่วห้อง ดังนั้นสำหรับภายในบ้านแล้ว จึงยกให้เป็นตัวหน้าขุ่นไปเลยครับ
ราคา 250 บาท
รายละเอียดสินค้า
LED DownLight DL-18W
» LED Down Light แบบหน้าขุ่น เหมาะกับภายในบ้าน หรือสำนักงานต่างๆ เพราะว่าแบบหน้าขุ่นลำแสงจะกระจายได้ 120° กระจายทั่วห้อง ดังนั้นสำหรับภายในบ้านแล้ว จึงยกให้เป็นตัวหน้าขุ่นไปเลยครับ
ราคา 290 บาท
รายละเอียดสินค้า
LED DownLight DX-6W
» LED Down Light แบบหน้าขุ่น เหมาะกับภายในบ้าน หรือสำนักงานต่างๆ เพราะว่าแบบหน้าขุ่นลำแสงจะกระจายได้ 120° กระจายทั่วห้อง ดังนั้นสำหรับภายในบ้านแล้ว จึงยกให้เป็นตัวหน้าขุ่นไปเลยครับ
ราคา 120 บาท
รายละเอียดสินค้า
LED DownLight DX-9W
» LED Down Light แบบหน้าขุ่น เหมาะกับภายในบ้าน หรือสำนักงานต่างๆ เพราะว่าแบบหน้าขุ่นลำแสงจะกระจายได้ 120° กระจายทั่วห้อง ดังนั้นสำหรับภายในบ้านแล้ว จึงยกให้เป็นตัวหน้าขุ่นไปเลยครับ
ราคา 180 บาท
รายละเอียดสินค้า
LED DownLight DX-12W
» LED Down Light แบบหน้าขุ่น เหมาะกับภายในบ้าน หรือสำนักงานต่างๆ เพราะว่าแบบหน้าขุ่นลำแสงจะกระจายได้ 120° กระจายทั่วห้อง ดังนั้นสำหรับภายในบ้านแล้ว จึงยกให้เป็นตัวหน้าขุ่นไปเลยครับ
ราคา 250 บาท
รายละเอียดสินค้า
LED DownLight DX-18W
» LED Down Light แบบหน้าขุ่น เหมาะกับภายในบ้าน หรือสำนักงานต่างๆ เพราะว่าแบบหน้าขุ่นลำแสงจะกระจายได้ 120° กระจายทั่วห้อง ดังนั้นสำหรับภายในบ้านแล้ว จึงยกให้เป็นตัวหน้าขุ่นไปเลยครับ
ราคา 290 บาท
รายละเอียดสินค้า
LED DownLight DZ-4W
» LED Down Light แบบหน้าใสที่ออกแบบมามุมสว่าง 120° กระจายทั่วห้อง 4W. เหมาะกับในห้องน้ำ ห้องนั่งเล่น หหรือห้องดูหนังเป็นต้น
ราคา 350 บาท
รายละเอียดสินค้า
LED DownLight DZ-9W
» LED Down Light แบบหน้าใสที่ออกแบบมามุมสว่าง 120° กระจายทั่วห้อง 9W. เหมาะกับในห้องน้ำ ห้องนั่งเล่น หหรือห้องดูหนังเป็นต้น
ราคา 580 บาท
รายละเอียดสินค้า
LED DownLight DZ-16W
» LED Down Light แบบหน้าใสที่ออกแบบมามุมสว่าง 120° กระจายทั่วห้อง 16W. เหมาะกับในห้องน้ำ ห้องนั่งเล่น หหรือห้องดูหนังเป็นต้น
ราคา 830 บาท
รายละเอียดสินค้า
LED DownLight DZ-25W
» LED Down Light แบบหน้าใสที่ออกแบบมามุมสว่าง 120° กระจายทั่วห้อง 25W. เหมาะกับในห้องน้ำ ห้องนั่งเล่น หหรือห้องดูหนังเป็นต้น
ราคา 1,100 บาท
รายละเอียดสินค้า
LED DownLight WIFI 10W.
» รุ่น GE-1004-B
เทคโนโลยีใหม่กับ LED Downlight 2.4G Wifi ที่ช่วยให้การใช้งานสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น พร้อมเทคโนโลยีสนับสนุนการใช้งาน Remote Controlled , Dimmable , Color changed , Be Grouped , Energy-Saving 80%
ราคา 750 บาท
รายละเอียดสินค้า
LED DownLight WIFI 16W.
» รุ่น GE-1004-B
เทคโนโลยีใหม่กับ LED Downlight 2.4G Wifi ที่ช่วยให้การใช้งานสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น พร้อมเทคโนโลยีสนับสนุนการใช้งาน Remote Controlled , Dimmable , Color changed , Be Grouped , Energy-Saving 80%
ราคา 900 บาท
รายละเอียดสินค้า